Sist oppdatert:
2012-12-02

 
         
 

Om ARKO

 

 
 

 

Om ARKO

Innsatsområder

GrenseTjänsten

Kommuner

Lenker

Kontakt oss
 

 

Kommunekart ARKO-regionenVad är ARKO?

ARKO er ett samarbete som har funnits sedan 1967 och är en av de eldsta organisationerna för samarbete över den norsk-svenska gränsen.

Organisationen finansieras av Nordisk Ministerrådet samt genom medlems-avgifter från medlems-kommunerna. Namnet ARKO är en samman-sättning av de två regioncentran i området – Arvika och Kongsvinger.

Fyra värmländska kommuner ingår i ARKO-samarbetet. De är Arvika, Eda, Torsby och Sunne. På den norska sidan ingår Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, Grue, Åsnes och Våler. Totalt ingår elva kommuner i ARKO.

Idag bor ca 110.000 människor i regionen. Inom ARKO-samarbetet arbetar svenska och norska kommuner tilsammans för att skapa incitament för en regional utveckling över gränsen. Målsättningen för verksamheten i ARKO är att utveckla regionen som mötesplats över gränsen, stärka bosättningen och skapa ökad sysselsättning. ARKO initierar även projekt i Interreg-programmen inom EU.


Mål

Overordnede mål:

  • Arbeide med regionen som en helhet
  • Utvikle regionen som en møteplass over grensen
  • Styrke bosettingen
  • Skape økt sysselsetting

Organisering

Två gånger årligen hålls Ägarmöte, där budgetram, årsredovisning och samarbetets mål och riktlinjer fastställs. Kommunalråd/ordfører och kommunchefer/rådmenn från alla medlemskommuner deltar på ägarmötet. Det är ägarmötet som beslutar om  samarbetsorganisationens stadgar. Ägarmötet väljer en ordförande och en vice ordförande. Dessa ska vara politiker, väljs på två år och växlar mellan länderna.

ARKO-samarbetet leds av ordföranden och en styrgrupp. Styrgruppen utgörs av två kommunalråd/ordfører (varav Arkos ordförande innehar en av platserna) samt två kommunchefer/rådmenn. Ledamöterna ska bestå av två från vartdera landet. Varje representant har en röst i styrgruppen men vid lika röstetal innehar Arkos ordförande utslagsröst. Ledamöterna väljs för en period av fyra år. Styrgruppen skall utse arbets/projektgrupper som bedöms nödvändiga för samarbetet och dess verksamhet.